Sykefravær

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Vi hjelper dere med å få på plass rutiner slik at dere kan jobbe systematisk og forebyggende med sykefraværet. Sammen med dere ser vi etter årsakssammenhenger og hjelper dere med å iverksette tiltak.

  • Vi utarbeider gode rutiner sammen med dere
  • Vi deltar på dialogmøter og oppfølgingsmøter
  • Individuelle samtaler med fokus på å forebygge fravær
  • Dialog sammen med ansatt inn mot hjelpeapparat i helsevesenet
  • Kurs, veiledning og støtte til ledere og ansatte
Scroll down