Risikovurdering

  • Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet.
  • Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene. Dette gir grunnlag for gode og lønnsomme beslutninger.
  • Risikostyring setter fokus på hendelser og aktiviteter som kan påvirke virksomheten og dens evne til å nå sine mål og visjoner. BHT SØR kan hjelpe dere å være mer bevisst aktuelle forhold under risikostyringsprosessen.
Scroll down