Om BHT Sør

Vi hører gjerne fra dere - kontakt oss for hjelp og mer informasjon.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

  • BHT skal bistå virksomheten med å skape sunne, trygge og helsefremmende arbeidsforhold for alle ansatte.
  • BHT har en fri og uavhengig rolle, og skal være en nøytral part i forhold som involverer arbeidsgiver og arbeidstaker
  • BHT SØR har ulike yrkesgrupper og gir helhetlig, tverrfaglig og forebyggende bistand.

 

Dette er BHT Sør

BHT SØR er en privat, medlemseid og non-profit basert bedriftshelsetjeneste (BHT). Vi er en komplett bedriftshelsetjeneste, godkjent av Arbeidstilsynet, med kontorer i Lyngdal og Søgne. Våre eiere er 250 bedrifter i Agder med hovedtyngde i Lyngdal, Farsund, Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lindesnes, Hægebostad, Åseral, Kvinesdal og Flekkefjord. Det er medlemsbedriftenes egne representanter som sitter i styret for BHT SØR.

BHT SØR tilbyr bedriftshelsetjenester gjennom «alt inkludert» medlemskap. Et medlemskap hos oss gir tilgang på alle våre tjenester som er nødvendig for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer.

Vi leverer tjenester til våre medlemsbedrifter basert på de risikoer virksomheten har i sitt totale arbeidsmiljø. Sammen utarbeider vi tiltaksplan som skal bidra til at bedriftens HMS-målsetninger nås.

Våre team av medarbeidere har spesialistkompetanse innen forbyggende bedriftshelsearbeid og jobber tverrfaglig og helhetlig innenfor alle fagområder (fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsmedisin & arbeidshelse og HMS-internkontroll).

 

Verdiene våre

Engasjerte (ved at vi) gjennom faglig dyktighet og positivitet inspirerer og bidrar til videreutvikling og resultat av våre kunders HMS-arbeid

Ansvarlige (vi er vårt ansvar bevisst) i den myndighetsgitte rollen vi har som fagkyndig og rådgivende tjeneste overfor arbeidsgivere og arbeidstakere i det forebyggende HMS-arbeidet. For å fylle denne rollen, og utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte, er vi bevisst vår frie og uavhengige stilling i arbeidsmiljøspørsmål

Kundefokuserte (vi har kundefokus gjennom) å aktivt lete etter og se kundens behov, å sette oss selv inn i kundens situasjon for å bedre forstå deres behov, å spørre oss selv hvordan kan vi bidra til å få mer fornøyde kunder og være verdifull for dem, aktivt hjelpe kunder til å bedre deres resultater og tilføre verdi

Tilgjengelige (ved at vi) er en lokalt tilstedeværende ressurs, tar rask kontakt med kunde når de søker bistand av oss, er fleksible og evner å omprioritere planlagte oppgaver, inviterer til jevnlig dialog og samarbeid med ledelse, vernetjeneste og ansatte

Våre kontorer

Lyngdal

Besøksadresse: Stasjonsgata 5 3.etg
Postadresse: Postboks 36, 4575 Lyngdal

Telefon: 38 33 47 80

E-post: post@bhtsor.no

Søgne

Besøksadresse: Linnegrøvan 24
Postadresse: Postboks 980, 4682 Søgne

Telefon: 38 33 47 80

E-post: post@bhtsor.no

Vanse

Besøksadresse: Flyplassveien 63
Postadresse: Postboks 36, 4575 Lyngdal

Telefon: 38 33 47 80

E-post: post@bhtsor.no

Ansatte

Daglig leder/fysioterapeut John Kåre Gill

41 53 53 53 jkg@bhtsor.no

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver Anne Lill Aas

41 53 53 48 ala@bhtsor.no

Yrkeshygieniker/ Vernepleier Stephen Samuelsen

45 26 67 34 ss@bhtsor.no

Avdelingsleder Søgne/Bedriftssykepleier Lene Altermark

92 05 40 15 la@bhtsor.no

Bedriftssykepleier/ HMS-rådgiver Secilie Tønnesland

st@bhtsor.no

Bedriftslege Veronika Gajdosikova

vg@bhtsor.no

Fysioterapeut/ HMS-rådgiver Elin Risholt Korsveien

48 49 81 16 erk@bhtsor.no

Her får du et godt inntrykk av oss

Scroll down