BHT SØR er en godt etablert og moderne bedriftshelsetjeneste med kontor i Lyngdal og Søgne. Vi har ansatt arbeidsmedisiner/lege, fysioterapeut/ergonom, sykepleiere, yrkeshygieniker, vernepleier, HMS-rådgivere, førstehjelpsinstruktører og kognitive terapeuter. BHT SØR er godkjent av Arbeidstilsynet for å levere bedriftshelsetjeneste.

Våre kunder er i hovedsak bedrifter lokalisert i fra Arendal i Øst til Flekkefjord i vest og fra kysten helt sør med Lindesnes til Åseral i nord. Vi bistår bedrifter i alle typer bransjer - med alle typer utfordringer i arbeidsmiljøet.

BHT Sør's visjon er å bidra til

  • Et godt arbeidsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt
  • Økt forståelse for samspillet mellom helse og miljø
  • Mindre sykdom og belastningslidelser
  • Færre skader og ulykker
  • Økt aktivitet og medvirkning i arbeidsmiljøspørsmål.

Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Les mer på Arbeidstilsynet sine sider

HMS Magasinet

Arbeidstilsynet

Scroll down