Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeide.

  • Er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
  • Er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger.
  • Påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet.
  • BHT SØR hjelper dere å arbeide profesjonelt med deres arbeidsmiljø.
Scroll down