Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

 • har stor effekt på de ansattes sykefravær
 • har stor virkning på produktivitet og driftsresultater
 • henger sammen med kunnskap om ledelse og hvordan vi mennesker fungerer sammen
 • ødelegges av konflikter som ikke blir tatt tak i på en god måte


Dette kan vi hjelpe deg med:

Å etablere god praksis for godt mellommenneskelig arbeidsmiljø

Å etablere gode rutiner for sykefraværsoppfølging

Delta i dialogmøter

Gi leder støtte og veiledning i hvordan håndtere det vanskelige sykefraværet

Gi leder støtte og veiledning i hvordan håndtere konflikter

Undervisning og kurs tilpasset din bedrift

BHT SØR har flere ulike kartleggingsverktøy og som tilpasses virksomhetens behov og ønsker. Eksempler på faktorer som kartlegges kan være:

 • Tilhørighet og trivsel
 • Egenkontroll og medbestemmelse
 • Variasjonsmuligheter
 • Utviklingsmuligheter
 • Sosial støtte og felleskap
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Vold/trusler/trakassering
 • Konflikter
 • Mobbing
 • Arbeidsmengde
 • Negativt stress
 • Tidspress
 • Hvordan forebygge sykefravær
 • Hvordan håndtere det vanskelige sykefraværet
 • Konfliktforståelse- konfliktogrammet
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Hvordan gi og få tilbakemelding
 • Tilbakeføring i arbeid etter kreftbehandling
 • Forstå og forebygg stress på arbeidsplassen
 • Hvordan organisere arbeidet slik at du forebygger utbrenthet
 • Nevroledelse og lederveiledning
 • Ledelse på attraktive arbeidsplasser
 • Hvordan forebygge vold og trusler
 • Hvordan gjennomføre gode medarbeidersamtaler
 • Organisering og planlegging av arbeid
Scroll down