Førstehjelp

  • Handler om å ivareta personer med akutt sykdom eller skade.
  • Mål for førstehjelpen er å opprettholde livsfunksjoner, begrense lidelse, forhindre ytterligere forverring av sykdom eller skade og fremme rehabilitering.
  • Målet for førstehjelpskurset er å forberede kursdeltagerne på det uventede, slik at man er rustet for å kunne håndtere en situasjon som krever førstehjelp.
  • BHT har kunnskap og kompetanse til å tilpasse førstehjelpskurs som dekker deres bedrifts behov.
Scroll down