Internkontroll

 • Internkontroll er bedriftens eget kvalitetssystem som skal sørge for at lovpålagt HMS regelverk blir systematisk fulgt opp.
 • Hensikten er å oppdage og ta hånd om problemer i tide.
 • BHT SØR hjelper dere å arbeide systematisk og forebyggende ved å kartlegge, risikovurdere, dokumentere og foreslå forbedringstiltak.
 • BHT SØR bistår deg og din bedrift i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet.


Dette kan vi hjelpe deg med:

 • 40 timers HMS kurs
 • Kurs i medarbeiderskap
 • Kurs i arbeidsliv og arbeidsmiljø
 • Kurs i internkontroll, HMS og avvikshåndtering
 • Kurs i risikoanalyse og SJA

Vi hjelper deg med å forbedre bedriftens internkontroll, HMS system og avvikshåndtering.

Målet vårt med rådgivningen er å dele kunnskap og tips vi har fra alle våre medlemsbedrifter om hva de ulike bedriftene gjør som lykkes med dette arbeidet.

Vi hjelper deg i gang med å etablere gode rutiner og skjemaer for å gjennomføre dette målrettet og effektiv.

Vi i BHT SØR tar årlig kontakt med dere bedrifter for å gjennomføre en risikokartlegging av ulike arbeidsmiljøfaktorer i din bedrift. Vi bistår også med mer spesifikke risikovurderinger og opplæring i bruk av dette som verktøy i deres HMS arbeid.

 

HUSK! Det er de gode systemene som skaper kontinuitet og forebygger skader og ulykker på din arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø er bra for bunnlinja.

 • BHT SØR hjelper dere å arbeide systematisk og forebyggende ved å kartlegge, risikovurdere og dokumentere.
 • Vi foreslår forbedringstiltak med bakgrunn i forskrift og gjennomførbarhet i bedrift.
 • BHT SØR bistår deg og din bedrift i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet.
 • Vi veileder bedriften i forbindelse med dokumentasjonsplikten
 • BHT SØR deler erfaringer og skjema i forbindelse med internkontrollarbeid.
 • Gir veiledning / undervisning i HMS og internkontroll.
 • Gir opplæring til de med leder/HMS ansvar.
 • Bistand og veiledning i forbindelse med vernerunder
 • Bistand i forbindelse med opprettelse og drift av AMU utvalg
 • Bistand i forbindelse med avviksystem og avvikshåndetering
Scroll down