Industrivern

  • Industrivern er bedriftens egen beredskap mot uønskede hendelser, og skal håndtere hendelser frem til evt. Nødetater kommer frem til stedet.
  • BHT SØR kan veilede og bistå deres bedrift i arbeid med industrivern.
  • Kontakt oss for spørsmål og veiledning
Scroll down