Risikokartlegging

  • Alle virksomheter må kartlegge risiko- og problemområder i sitt arbeidsmiljø.
  • Kartlegging kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold.
  • BHT SØR er en bidragsyter i dette arbeidet og benytter bransjetilpassede kartleggingsverktøy og metoder.


Dette kan vi hjelpe deg med:

BHT SØR bistår dere med kartlegging av risikoer i deres arbeidsmiljø. BHT SØR sikrer forankring ved aktiv medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte. Kartleggingen og risikovurdering dekker flere emner og områder:

Scroll down