Fysisk arbeidsmiljø

 • Vi kan hjelpe dere å være bevisst aktuelle arbeidsmiljøfaktorer. Dette er faktorer som kan øke eller redusere risiko for sykdom, skader eller ulykker.
 • Aktuelle arbeidsmiljøfaktorer er støy, inneklima, kjemi, gass, støv, biologiske faktorer, lysforhold, stråling og vibrasjon med flere.
 • BHT SØR hjelper dere å jobbe systematisk med kartlegging og risikovurdering av fysiske arbeidsmiljøfaktorer.


Dette kan vi hjelpe deg med:

Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak 

Det utarbeides rapport med forslag om eksponeringsreduserende tiltak.

Alle våre prosesser er forankret i Arbeidstilsynets forskrifter, retningslinjer og standarder

 • Av støy, støv, gass, lys, vibrasjon
 • Av inneklima
 • Av biologiske faktorer
 • Av strålinger
 • Av trykksatt pusteluft
 • Veileder og gir råd om verneutstyr både grupper og individuelt
 • Kurs i bruk av datablader og stoffkartotek
 • Kurs i kjemisk helsefare i arbeidet
 • Kurs i støykunnskap, helsefare
 • Kurs i valg og bruk av riktig verneutstyr
 • Kurs om vibrasjon, hånd/arm og hel kropps vibrasjon
 • Deltar på vernerunder.
 • Foreslår tiltak for å redusere eksponering
 • Gir bistand i forbindelse med tilsyn.
 • Gjennomfører risikovurderinger sammen med bedriften.
 • Gir råd i forbindelse med stoffkartotek
 • Hjelper med utarbeidelse av dokumentert sikkerhet og rutiner
 • Gir råd ved endring av arbeidsplasser, utstyr og produksjon
 • Veileder om inneklimafaktorer
 • Veileder innen støyproblematikk
 • Veileder i støyreduserende tiltak
 • Innhenting av informasjon fra internasjonale databaser i tillegg til nasjonalt kontaktnett.
 • Bistår ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker og verneombud
Scroll down