Ergonomi

 • Handler om hvordan vi bruker kroppen vår på jobben.
 • Hvordan de fysiske omgivelser er tilpasset oss mennesker.
 • Hvordan planlegging og organisering av arbeidet påvirker kroppen vår.
 • Og hvordan alt dette samlet påvirker hvor effektivt vi kan gjøre jobben uten yrkesskader eller ubehag.
 • BHT SØR benytter anerkjente metoder og verktøy og hjelper dere å arbeide profesjonelt med ergonomisk arbeidsmiljø.


Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Tunge løft
 • Vanskelige arbeidsstillinger
 • Ensformig arbeid
 • Repetitivt arbeid
 • Statisk muskelarbeid
 • Stillesittende arbeid
 • Bygnings og utstyrsmessige forhold
 • Mekaniske vibrasjoner
 • Synskrevende arbeid
 • Belysning
 • Organisering av arbeidet

En arbeidsplassvurdering kan brukes til å vurdere de ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsforholdene. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

 • Ergonomi - Hvordan bruke kroppen rett i din jobbhverdag (alle yrker)
 • Generell ergonomi - Kroppens oppbygning og tålegrenser
 • Livsstil – summen av dine levevaner og valg
 • Livsstil og levevaner påvirker jobben
 • Hvordan kan du ha best kontorarbeidsplass
 • Ryggen min – søylen i kroppen
 • Hjelpemidler i jobben min
 • Helkropps og Hånd-Arm Vibrasjon
 • Belysning på arbeidsplassen
 • Vi skal bygge om produksjonen – ivareta det ergonomiske
 • Vi skal kjøpe inn nytt utstyr – viktige ting å tenke på
 • Vi skal omorganisere arbeidet – viktige ting å tenke på
 • Hvor på kroppen kjenner dere jobben mest – kan noe forbedres
 • Vi har en belastende arbeidsoppgave/stasjon - skal vi finne løsninger
Scroll down