. .

11

12BHT SØR er en godt etablert og moderne bedriftshelsetjeneste med kontor i Lyngdal og Søgne.

Vi har ansatt arbeidsmedisiner/lege, fysioterapeut/ergonom, sykepleiere, yrkeshygieniker, vernepleier, HMS-rådgivere, førstehjelpsinstruktører og kognitive terapeuter.

BHT SØR er godkjent av Arbeidstilsynet for å levere bedriftshelsetjeneste.

Våre kunder er i hovedsak bedrifter lokalisert i fra Arendal i Øst til Flekkefjord i vest og fra kysten helt sør med  Lindesnes til Åseral i nord

Vi bistår bedrifter i alle typer bransjer - med alle typer utfordringer i arbeidsmiljøet.

NYHET! BHT SØR tilbyr ekspertbistand. NAV gir tilskudd til ekspertbistand. Dette gjelder alle bransjer og bedrifter uavhengig av medlemskap i BHT SØR. Kontakt oss om dere ønsker hjelp med:

  • Sykefravær
  • Konflikthåndtering
  • Lederstøtte
  • Arbeidsplassvurdering

Les mer om ekspertbistand på NAV sin hjemmeside: Link

BHT SØR's visjon er å BIDRA TIL

  • Et godt arbeidsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt
  • Økt forståelse for samspillet mellom helse og miljø
  • Mindre sykdom og belastningslidelser
  • Færre skader og ulykker
  • Økt aktivitet og medvirkning i arbeidsmiljøspørsmål.


Velkommen til oss !

 

Innlogging: